characters حەسار و سەگەکانی باوکم ì PDF eBook or Kindle ePUB free

Free read حەسار و سەگەکانی باوکم

characters حەسار و سەگەکانی باوکم ì PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ ➸ [Read] ➳ حەسار و سەگەکانی باوکم By Sherzad Hassan ➽ – Danpashley.co.uk Popular PDF Epub, حەسار و سەگەکانی باوکم author Sherzad Hassan There aPopular PDF Epub حەسار و سەگەکانی باوکم author Sherzad Hassan There are ma. درودی به بزرگی دردِ ملتِ کُرد بر شیرزاد حسن که بی‌باکانه تابوها را شکست و نشان داد هنوز نیز در سرزمین انفال و شیمیایی و نسل‌کشی هستند کسانی که مشعل آینده‌ای درخشان و دور از ستم را روشن نگه داشته‌اند؛ ستمی که بیشتر خود کردها به خود می‌کنندداستان بسی دردناک، اغراق‌آمیز و گاهی هم آزاردهنده بود؛ نویسنده از دو ابزار ادبی اصلی برای پرورش داستانی که از دیدگاه فرویدیش به مشکلات جامعه‌اش نشئت می‌گیرد استفاده کرده است اولی اغراق و دومی نیز نماد ترکیب این دو و تفکر در خواننده تا حد زیادی باعث می‌شود خواننده دیدگاه درستی نسبت به ذهنیت نویسنده و جامعه‌اش پیدا کند که البته امکان سوء برداشت نیز زیاد است که این مسئله به ذهنیت و شعور خواننده نیز بستگی داردمقالۀ آخر کتاب هم در قسمت‌های پایانی مطالب جالبی را عنوان می‌کرد که جای بسی تفکر داشت؛ اما براستی متوجه نشدم که چرا شیرزاد حسن تا این حد نسبت به ذهنیت شرقی بدبین است؟ گویی ذهنیت شرقی تمام خوبی‌های هستی را تهی می‌کند و در عوض غرب است که لذتِ اندیشه را به انسان ارزانی می‌دارد

Sherzad Hassan ✓ 5 characters

Ny interesting things in this book readers are very amazed by the contents of the book حەس. بعد از خواندن آخرین انار دنیا می دانستم که ادبیات کُرد را باید ستود، مردمانی که همیشه مورد بی رحمی قرار گرفته حال نویسندگانی از این فرهنگ برخواسته و با زبان ادبیات از زخم ها و دردها و خفقان هایشان می گویند، از استبداد و زورگویی و کوته نظری پیش از هرچیز بگویم مؤخره کتاب بسیار در من تاثیر گذاشت و شیرزاد چه خوب گفت و دیگران شنیدند و ما خواندیمداستان کتاب، داستانِ پدری مستبد و زورگو و خودرایی است که خویی دیکتاتوری دارد هیچ گونه آزادی عمل و تفکر صلب شده است او به دور خانه خود حصاری کشیده و ورود هرگونه انسان مذکر به آنجا ممنوع است، حتی حیوانات نَر هم اخته می شوند که مبادا خوی ذاتیشان را در جلو دیدگان فرزندانش به نمایش دراورند و آنها هوسی به سرشان بزند دخترها ختنه می شوند که مبادا میل جنسیشان آنان را گمراه کند برعکس این دیدگاه، خودِ پدر می توانست زنان بسیار اختیار کند چه شرعی و چه غیر شرعی، شخصی بسیار هوس باز و افراطی او حق ازدواج را چه بر فرزندان مذکر و چه مؤنثش منع کرده، حتی فکر کردن و خواب و رؤیای اینچنینی هم ممنوع است صبر و تحمل فرزندان و همسران لبریز می شود و پسر بزرگ را وادار به کشتن پدر می کنند آن ها فکر میکنند مرگ پدر حصارهای اطراف خانه و ممنوعبت ها و نباید ها را از بین برده و آنها میتوانند زندگی سرشار از لذت و هماغوشی و عشق داشته باشند پس از کشته شدن پدر دو حس متنفاوت در آن ها پدیدار می شود، عشق و تنفر عشق به فرزند بزرگتر لخاطر گرفتن جان کسی که جانشان را مکیده بود و نفرت از همان پسر بزرگتر به خاطر کشتن پدر پدرکشی ای که همیشه امری شنیع و پست قلمداد می شود، حتی اگر پدرتان خونخوارترین و مفسد ترین فرد باشد ولی حصار اطراف این خانه و اطرافش آن دیوارهای بلندی که آنها را از جامعه جدا کرده بود نیست، حصار آن ها در ذهن هایشان بود خویی فرمانبردار از شخصی که به مانند چوپان امر و نهی شان کند افرادی که معنای آزادی را نمی دانند و پس از کشته شدن پدر نتوانستند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند آن ها یک به یک رو به تباهی می روند و این امر را به نفرین و تاوان کشتن پدر نسبت می دهند، ولی اینگونه نیست، آزادی و آزادانه زندگی کردن را نیاموخته بودند، آنها مرز بین افراط و تفریط را نمی دانستند در پایان دست به گریه و مویه بر روی قبر پدر برای طلب بخشش تا شاید از این ابتذال و تباهی رهایی یابند، حتی حاضر به برگشت به شرایط قبل هستند و تاب استقلال و انسانیت را ندارند جملات کتاب و نوع روایت روحتان را شدیدا می آزارد شیرزاد چنان توصیفات گاها مشمئزکننده ای را بیان می کند که دل هر خواننده ای به رنجی عمیق دچار می شود

Summary õ PDF, eBook or Kindle ePUB free ✓ Sherzad Hassan

حەسار و سەگەکانی باوکمار و سەگەکانی باوکم author Sherzad Hassan please download or read online here. به حصار‌هایی فکر می‌کنم که پشتشان گیر افتادم و حصارهایی که ازشان عبور کردم هیچ‌وقت از هیچ حصاری نترسیدم؛ ترسم تنها از این بود که حصار خراب شود و پایی برای رفتن نمانده باشد ترس از این‌که حصار خودم باشم